HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predstavujeme poradcov pre pilotné mestá misie EÚ (Climate Neutral City Advisors)

Aktualita

Mestá misie klimaticky neutrálne a inteligentné mestá (Mission Cities) sa vydávajú na pozoruhodnú cestu s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030. Rastúca skupina poradcov pre klimaticky neutrálne mestá (Climate Neutral City Advisors) sa bude starať o to, aby na to neboli sami.

Poradcovia pre klimaticky neutrálne mestá predstavujú kľúčový kontaktný bod pre misijné mestá a sú ústrednou súčasťou procesu spoločného navrhovania miestnych plánov na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2030 (Climate City Contracts). Starostlivo vybraní poradcovia pre misijné mestá majú bohaté skúsenosti s priamou prácou s mestami, ktoré zúročia pri prepájaní miest a poskytovaní poradenstva, realizácii a investovaní do opatrení v oblasti klímy.

NEt ZERO Cities

Nebude to ľahká úloha: s viac ako stovkou misijných miest je každý mestský poradca zodpovedný za prepojenie verejnosti, odborných znalostí a zdrojov, ktoré sú k dispozícii napríklad na portáli NetZeroCities. Mestskí poradcovia začali tým, že spolu s mestami uskutočnili proces hodnotenia potrieb podpory (Support Needs Assessment ProcessSNAP), aby lepšie pochopili, kde mestá najviac potrebujú podporu a poradenstvo. Táto úloha je pripravená aj na ďalší rast – po výbere pilotných miest im mestskí poradcovia pomôžu naštartovať participatívne prístupy a inovatívne metódy riadenia, ako aj vytvoriť nové cesty financovania prechodu na klimatickú neutralitu.

V článku predstavuje konzorcium projektu NetZeroCities každého z poradcov pre klimaticky neutrálne mestá a ich rôznorodé skúsenosti, ktoré prinášajú do svojej práce s jednotlivými misijnými mestami.

konzorcium

Zdroj: NetZeroCities, 14.4.2023, mit