HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predstavenie nového európskeho partnerstva Europe’s Rail

Aktualita

Predsedníctvo Partnerstva pre európske železnice oznámilo dátum otváracieho ceremoniálu, ktorý sa bude konať počas European Railway Summit 21. februára 2022.

Cieľom partnerstva Europe´s Rail je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Vyvinie riešenia so širokou podporou v celej EÚ – až 75 % úspešnej miery prieniku na trh do roku 2030, zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy a podpora vedúceho európskeho technologického postavenia v železničnej doprave.

Partnerstvo pre európske železnice si dáva za cieľ zabezpečiť vysokokapacitnú integráciu európskej železničnej siete odstraňovaním prekážok interoperability a poskytovaním riešení pre plnú integráciu, ktoré sa budú vzťahovať na riadenie dopravy, vozidlá, infraštruktúru a služby, a to so zameraním na dosiahnutie rýchlejšieho využívania a zavádzania projektov a inovácií. Týmto spôsobom by sa mal využiť obrovský potenciál na digitalizáciu a automatizáciu s cieľom znížiť železničné náklady, zvýšiť svoje kapacity a posilniť flexibilitu a spoľahlivosť, pričom by sa mal zakladať na pevnej spoločnej referenčnej architektúre funkčného systému v tomto odvetví, a na spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie.

Shift2Rail logo

Na oficiálnom zahájení partnerstva bude 21. februára 2022 podrobnejšie predstavené samotné partnerstvo a plánované aktivity. Účastníci sa tiež dozvedia viac o možnostiach, ako sa zapojiť a získajú prehľad o pripravovaných prvých výzvach na predkladanie projektových žiadostí v budúcnosti.

Hlavné ciele partnerstva:

  • prispievať k dosiahnutiu jednotného európskeho železničného priestoru;
  • zabezpečiť rýchly prechod na atraktívnejší, užívateľsky ústretový, konkurencieschopný, cenovo dostupný, ľahko udržiavateľný, efektívny a udržateľný európsky železničný systém integrovaný do širšieho systému mobility;
  • podporovať rozvoj silného a globálne konkurencieschopného odvetvia európskej železničnej dopravy.

Viac informácií k podujatiu, ako aj možnosť registrácie účastníkov je zverejnená na stránke partnerstva.

PROGRAM podujatia European Railway Summit 2022

Zdroj: EU-Rail, 1.2.2022, mit