HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predstavená bola Národná stratégia pre výskum, vývoj a inovácie

Aktualita

Tím VAIA. Zdroj: https://vaia.gov.sk

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) predstavila Národnú stratégiu pre výskum, vývoj a inovácie, na ktorej pracovala posledný rok. Stratégia bola predstavená 8. decembra 2022 na výročnej konferencii Plánu obnovy. Schvaľovanie ju čaká začiatkom roka 2023.

VAIA (pôvodne sekcia výskumu, vývoja a inovácií) je expertný útvar Úradu vlády, ktorý vznikol v roku 2021 ako súčasť prebiehajúcej reformy riadenia politík výskumu a inovácií v rámci Plán obnovy. Pod menom VAIA funguje od novembra 2022.

Úlohou VAIA je tvorba a koordinácia výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Túto misiu plní VAIA cielenou prácou s talentom a budovaním inovatívneho prostredia, v ktorom verejné zdroje férovo a nebyrokraticky investujem do oblastí s najväčším potenciálom zlepšiť kvalitu života na Slovensku aj vo svete. Víziou je preto Slovensko, ktoré si verí. 

Ďalšie informácie nájdete na novom webe VAIA: https://vaia.gov.sk/

Viac informácií:

Národná stratégiu výskumu, vývoja a inovácií – pracovná verzia

Zdroj: VAIA; https://vaia.gov.sk; https://www.vlada.gov.sk, zverejnené: 12. 12. 2022, autor: rpa