HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predseda vlády SR podporí zo svojej rezervy aj aktivity na popularizáciu vedy a inovácií

Aktualita

Vyzvanie predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vedy a inovácií. Zdroj: https://zive.aktuality.sk

Prichádza už tretia výzva, vďaka ktorej budú z rezervy predsedu vlády SR podporené verejnoprospešné účely. Od 19. apríla 2022 môžu záujemcovia posielať žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu aktivít zameraných na popularizáciu vedy a inovatívnych prístupov.

Ako uviedol predseda vlády SR Eduard Heger: „Veda, výskum či inovácie sú dôležité pre napredovanie ekonomiky, ale aj celého Slovenska. Chuť objavovať a bádať musíme budovať už odmalička. Máme množstvo špičkových vedcov a zaujímavých objavov, preto chcem zo svojej rezervy podporiť projekty, ktoré spopularizujú vedu a inovatívne prístupy u detí, mládeže, ale aj dospelých.“

Na podporu aktivít na popularizáciu vedy a inovatívnych prístupov je vyčlenená suma 300 000 EUR. Maximálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie je 10 000 EUR.

Výzva je zverejnená od 19. apríla 2022, zapojiť sa môžu samosprávy, mimovládne a neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, ale aj výchovno-vzdelávacie inštitúcie. Žiadosti je možné predkladať prostredníctvom elektronického formulára. Termín uzávierky je 30. mája 2022.

Ďalšie informácie o zverejnenej výzve, ako aj elektronický formulár:
https://www.vlada.gov.sk//poskytovanie-financnych-prostriedkov-z-rozpoctovej-rezervy-predsedu-vlady-sr/

Aktuálne je z rezervy predsedu vlády vyhlásená aj výzva na podporu aktivít zameraných na zvýšenie gramotnosti, boj proti informačným hrozbám a boj proti šikane, ako aj výzva na aktivity zamerané na rozvoj komunitného života po pandémii.

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk; https://zive.aktuality.sk, zverejnené: 20. 4. 2022, autor: rpa