HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prednáška o liečbe rakoviny

Aktualita

26. apríla 2021 o 16:00 sa uskutoční prednáška na tému „Nové prístupy k liečbe nádorových ochorení: Zamerané na mitochondrie“. S prednáškou vystúpi Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR.

Na vážnu tému nádorové choroby a ich terapie sa zameriavajú tohtoročné prednášky z cyklu Akadémie vied ČR – špičkový výskum vo verejnom záujme. Verejnosť môže vystúpenie sledovať prostredníctvom iVysielania Českej televízie.

Nemocných rakovinou v medziročnom porovnaní pribúda. Zhubné nádory sú v Česku dlhoročne druhé súčasne so smrťou po kardiovaskulárnych chorobách. Lekári a vedci sa snažia tento smutný trend aspoň trochu zvrátiť.

Cieľom bádania je hľadať v zhubných bunkách oblasti, po vykonaní zásahu už nevznikajú a zanikajú. Ako približuje Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR: „Tieto zásahové miesta by mali byť ideálne prítomné u širokého spektra nádorových onemocnení. Snažíme sa teda odhaliť Achillovu pätu nádorov, ako niekedy hovoríme.“

Jeho výskum sa špecializuje na mitochondrie. Ide o malé útvary, ktoré majú pre naprostú väčšinu buniek – nie iba nádorových – celkom zásadný funkciu. Vytvárajú najmä energiu pre bunky, sú to akési mikroelektrárny. Mitochondrie nádorových buniek sa ale zásadne líšia od mitochondrií zdravých buniek.

Jiří Neužil v prednáške priblíži, čo sa v nich deje, napríklad ako mitochondriám vadí, keď sa im z „dopravného pásu sypú elektróny“, ktoré pre nich predstavujú palivo. Dozviete sa tiež, ako sa vyvíja klinické hodnotenie nádejnej terapeutickéj látky MitoTam.

Jiří Neužil je vedúcim laboratória molekulárnej terapie v Biotechnologickom ústave AV ČR, ktorá navrhuje a vyvíja nové protirakovinové látky. Ide najmä o analógy vitamínu E. Zaujímajú ho molekulárne mechanizmy apoptózy čiže programovanej bunkovej smrti. Ukázalo sa, že mitochondrie môžu predstavovať stabilný cieľ pre apoptózu, čo by mohlo umožniť využitie pri terapii rakoviny.

Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe. Titul Ph.D. obhájil v čase, keď pracoval v Mikrobiologickom ústave AV ČR. Po krátkych i dlhších zahraničných stážach strávil sedem rokov v Heart Research Institute v Sydney. Následne pracoval ako junior vedúci laboratória v Ludwig-Maximilians-Universität München. Potom získal trvalé miesto na Griffith University v Southporte, kde sa venoval biológii nádorových ochorení. Publikoval viac ako dve stovky originálnych či prehľadových článkov.

Objavil mitochondriálny komplex II ako nové zásahové miesto pre liečbu nádorov a navrhol novú skupinu protirakovinových látok cielených práve do mitochondrií. Medzi jeho významné objavy patrí horizontálny prenos mitochondrií v modeli nádorových ochorení. Je spoluautorom niekoľkých patentov. Jeden je základom aktuálneho testovania novej protirakovinovej látky na pacientoch.

Viac informácií:

Text prednášky si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Grant umožní hlubší výzkum rakoviny a propojí dva ústavy AV ČR

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 26. 4. 2021, autor: rpa