Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Predbežná šablóna pre RIA/IA aj pre CSA v HE

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • EURATOM
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske výskumno-inovačné partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry

Dňa 10. marca 2021 bola v sekcii referenčných dokumentov na portáli Funding and Tenders Opportunities zverejnená predbežná verzia šablóny pre štandardné projektové návrhy v rámci akcií RIA a IA (výskumná a inovačná akcia/inovačná akcia) v programe Horizont Európa. Ide o obdobnú šablónu aká bola využívaná v programe H2020, ktorá pozostávala z časti A a B.

Časť A je generovaná IT systémom na základe údajov, ktoré žiadatelia vložili do svojich účtov a je ju možné editovať priamo na portáli pred podaním projektu.

Časť B by mala byť vytvorená ako samostatný dokument a následne by mala byť nahraná ako súbor vo formáte PDF.

Z  Horizontu 2020 zostáva zachovaná štruktúra časti B rozdelená na 3 sekcie „Excellence“, „Impact“ a „Implementation“.

Novinkou je potreba oveľa detailnejšieho opisu očakávaných výsledkov a dopadov projektu v časti „Impact“ aj maximálna povolená dĺžka projektového návrhu, ktorá je aktuálne stanovená na 45 strán pre časť B. Nakoľko sa jedná o predbežnú šablónu, finálna verzia sa môže mierne líšiť.

Predbežnú verziu šablóny RIA/IA a ERC pre HE, ako aj ďalšie šablóny a dokumenty k HE nájdete v časti Pravidlá účasti a financovania, aj pod každým pilierom samostatne.

Predbežná verzia šablóny CSA pre HE

Zdroj: EK, aktualizácia 30.3.2021