HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Aktualita

Aktuálny rámcový program Horizont 2020 považujeme za úspešný, o čom svedčí aj historicky najvyšší záujem výskumníkov a inovátorov, nielen z Európy, ale z celého sveta. Zároveň sa však Horizont 2020 stal „obeťou“ vlastného úspechu, keď že z dôvodu celkovej výšky finančnej lokácie nebolo možné podporiť všetky excelentné projekty a konzorciá.

Budúci rámcový program (FP9) by mal stavať na úspechoch Horizontu 2020, zároveň je však potrebné, aby sa stal prístupnejším pre užívateľov. Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považujeme pri kreovaní FP9 za dôležité hlavne tieto oblasti:

čítajte viac …..

Pozícia SR k FP9 – Horizont Európa v slovenskom jazyku

Pozícia SR k FP9 – Horizont Európa v anglickom jazyku