HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prechod na digitálne technológie si vyžaduje získať zručností na ich využívanie

Aktualita

Keďže Európska únia prechádza digitálnou transformáciou, dopyt po digitálnych zručnostiach nebol nikdy vyšší a v nasledujúcom desaťročí bude aj naďalej rásť. Z tohto dôvodu Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, spracoval analýzu online pracovných inzerátov a vypracoval prehľad Going digital means skilling for digital, ktorý poskytuje nový pohľad na vývoj potrieb na digitálne zručnosti v EÚ-27.

Tento prehľad poukazuje na kľúčovú úlohu digitálnych zručností v hospodárskom rozvoji a globálnej konkurencieschopnosti. Poukazuje tiež na potrebu urýchliť implementáciu digitálnej politiky a stratégie. Zvyšovanie a preškoľovanie pracovnej sily, investície do zvyšovania kvalifikácie učiteľov a školiteľov a modernizácia systémov vzdelávania a odbornej prípravy pomôžu zabezpečiť, aby z digitálnej revolúcie mali prospech všetci občania.

V súčasnosti Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť ponúka niekoľko relevantných tém aj pre oblasť digitalizácie. V prípade záujmu o viac informácií o otvorených a pripravovaných výzvach, kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Ing. Elenu Žákovú.

Zdroj, 30.11.2023, elz