HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový finančný sprievodca pre akcie MSCA

Aktualita

Európska komisia zverejnila finančnú príručku pre akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v programe Horizont Európa (HORIZON).

Príručka je užitočnou pomôckou pre projektových a finančných manažérov a administrátorov podieľajúcich sa na implementácii grantov MSCA. Zhŕňa informácie a pokyny pre finančné riadenie projektov typu MSCA Doctoral Networks, Postdoctoral Fellowships, Staff Exchanges a COFUND. Predovšetkým:

  • upravuje pravidlá pre využívanie jednotkových nákladov, možnostiach ich využívania v jednotlivých typoch akcií MSCA ako aj ich prerozdeľovania v rámci konzorcia,
  • pravidlá účasti zamestnancov participujúcich organizácii,
  • pravidlá pre priebežný aj záverečný reporting, 
  • zoznam dokumentov, ktoré je potrebné uchovávať v prípade auditu,
  • a ponúka návod pre špecifické aspekty manažmentu MSCA grantov v praxi.

Stiahnite si novú finančnú príručku pre MSCA

Zdroj: EK, 1.12.2023, mak