HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pracujte ako výskumník v JRC

Aktualita

Máte záujem pracovať v Spojenom výskumnom centre (JRC) ako výskumník?

 

Európska komisia vytvára databázu záujemcov, z ktorých si bude vyberať zamestnancov pracujúcich na báze kontraktu.

Podľa potreby bude vyhlasovať výzvy pre rôzne profily a funkčné skupiny pracovných miest.

 

Prvá výzva – pre výskumníkov:

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers