HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pracovný program EURATOM 2019 – 2020

Aktualita

Pracovný program EURATOM na roky 2019 – 2020 nájdete na portáli Funding & Tenders medzi referenčnými dokumentami alebo tu:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/euratom/h2020-wp1920-euratom_en.pdf