HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pracovný program ERC na rok 2022

Aktualita

Novoprijatý pracovný program Európskej rady pre výskum zahŕňa viac ako 2,4 miliardy EUR na financovanie grantov pre približne 1 100 vynikajúcich vedcov a akademikov.

O financovanie sa môžu uchádzať výskumníci z akejkoľvek vednej oblasti, plánujúci pôsobiť v EÚ a asociovaných krajinách. Väčšina finančnej podpory poputuje k výskumným pracovníkom na začiatku alebo v strednej fáze kariéry.

Európska rada pre výskum financuje také výskumné projekty, ktoré posúvajú hranice ľudského poznania. Tento pracovný program je podporený doteraz najväčším ročným rozpočtom na granty ERC, čo je silným znakom pokračujúcej podpory Európy pre hraničný výskum.

Pracovný program ERC pre rok 2022

Prehľad noviniek:

Návrat schémy Synergy grants. Po prestávke v roku 2021 sa táto grantová výzva vracia. Synergické granty ponúkajú podporu pre malú skupinu dvoch až štyroch hlavných výskumníkov na spoločné riešenie ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich tímy nemohli riešiť samostatne. Prvá výzva na predkladanie žiadostí sa otvára od 15. júla 2021.

Pracovný program zavádza niekoľko zmien v spôsobe, akým majú žiadatelia opísať svoje vedecké výsledky. Cieľom týchto zmien je priblížiť sa takému hodnoteniu výskumu, v ktorom sa uznáva vnútorná kvalita práce výskumníkov, ako aj hodnota a vplyv všetkých výstupov výskumu. Pri príležitosti prijatia tohto pracovného programu ERC oznamuje aj svoje formálne schválenie Sanfranciskej deklarácie o hodnotení výskumu (DORA). Široké uplatňovanie postupov hodnotenia výskumu, ktoré zahŕňajú zásady DORA, je pre ERC kľúčom k spravodlivému prechodu na otvorenú vedu.

Plány rodovej rovnosti v hostiteľských inštitúciách. Aby boli inštitúcie, ktoré majú byť hostiteľskými inštitúciami príjemcov grantov ERC, oprávnené na výzvy s uzávierkou v roku 2022, musia mať v čase podpisu grantu a počas trvania projektu vypracovaný plán rodovej rovnosti alebo rovnocenný strategický dokument.

Opatrenie na zmiernenie vplyvu Covid-19 na výskumných pracovníkov. Uchádzači vo svojom projektovom návrhu (časť B1) môžu špecifikovať konkrétnu situáciu spôsobenú pandémiou, ktorá mala negatívny vplyv na ich životopis alebo výsledky. Táto skutočnosť sa zohľadní pri hodnotení návrhov.

Zdroj: ERC, 15.07.2021, zur