HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pracovný program ERC 2019

Aktualita

Prijatie pracovného programu ERC na rok 2019, pôvodne plánovaného na polovicu júla sa očakáva začiatkom septembra.

Prvé výzvy ERC 2019, Starting a Synergy grant 2019 by mali byť otvorené prvý augustový týždeň 2018.
Dátumy uzávierok zostávajú nasledujúce:

 17. októbra 2018 pre Starting grant

 8. novembra 2018 pre Synergy grant.

„Tieto informácie sú zverejnené tesne pred prijatím pracovného programu s cieľom poskytnúť potenciálnym účastníkom aktuálne očakávané relevantné dátumy. Upozorňujeme, že iba oficiálne prijatý pracovný program je právne záväzný“.