HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pracovný program BBI JU na rok 2017 zverejnený

Aktualita

Spoločný podnik Bio-based Industries zverejnil pracovný program na rok 2017.

Dokument je dostupný na: http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017.

Dátum vyhlásenia výzvy je v návrhu stanovený na 11. apríla 2017 s uzávierkou v septembri 2017.