HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pracovná dohoda medzi EK a ESA

Aktualita

Európska komisia a Európska vesmírna agentúra (ESA) podpísali dňa 22. januára 2020 pracovnú dohodu s cieľom zabezpečiť efektívnejší prístup k vede o systéme Zeme a priniesť tým priame výhody pre spoločnosť. Zámerom spoločnej iniciatívy EK, konkrétne DG RTD, a ESA je zosúladiť program Horizont Európa s výskumným programom ESA FutureEO s cieľom znížiť neefektívnosť a fragmentáciu Európskeho výskumného priestoru a zvýšiť vedecký a spoločenský vplyv investícií ESA a EÚ.

Toto nové partnerstvo sa zaoberá globálnymi výzvami ovplyvňujúcimi spoločnosť, ako sú zmena podnebia, zvyšujúci sa tlak na kritické zdroje akými sú voda a pôda, znečisťovanie životného prostredia a jeho vplyvy na zdravie a biodiverzitu, ako aj mimoriadne udalosti a prírodné katastrofy.

Európska vesmírna agentúra sa venuje mierovému prieskumu a využívaniu vesmíru v prospech ľudskej spoločnosti. Agentúra bola založená v roku 1975 a v súčasnosti je zložená z 22 členských štátov.

Zdroj: EK, 22.1.2020, kas