HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pozvánka na Web of Science webináre

Aktualita

Web of Science. Zdroj: Clarivate

Ústredná knižnica SAV, v. v. i., pozýva na sériu webinárov týkajúcich sa citačnej a scientometrickej databázy Web of Science od spoločnosti Clarivate.

Ide o viacero rôznych tém určených pre redaktorov časopisov, spracovateľov publikačnej činnosti alebo samotných autorov publikujúcich vo vedeckých časopisoch, zborníkoch alebo knihách.

Témy webinárov, dátumy a registrácia sú uvedené v prílohe.

Viac informácií:

Príloha: Pozvánka na Web of Science webináre

Zdroj: SAV, zverejnené: 9. 2. 2022, autor: rpa