HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pozvánka na sieťovacie podujatie Smart Cities, Brno

Aktualita

Témy podujatia:   Smart homes and energy efficient buildings, Energy storage and management,  Inteligent transport solutions

Miesto: 15. októbra v Brne, Česko

Účasť na podujatí je bezplatná.

Viac informácií získate na stránke:  http://www.jic.cz/120-seconds-for-intelligent-systems-for-energy-and-transport

Na stránke sa môžete aj zaregistorvať.