HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pozvánka na Coordinators‘ Day

Aktualita

Komisia zorganizuje dňa 27. septembra 2017  „Deň koordinátorov“ pre koordinátorov úspešných návrhov. Účelom podujatia je vysvetliť podrobnosti o príprave a podpísaní grantových dohôd. Bude sa konať v budove Charlemagne v Bruseli od 9.30 h do 17.00 h. Zameriava sa hlavne na koordinátorov návrhov, ktorí boli vyzvaní, aby pripravili grantovú dohodu, ale ostatní účastníci sú tiež vítaní v závislosti od dostupnosti miest.

 

Registrácia (kto skôr príde, sa dostane s prioritou pre osoby zastupujúce koordinátorov úspešných návrhov) je na tejto webovej stránke: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-gap- cnect / register.cfm. Program je dostupný pod rovnakým odkazom. Tiež bude možné akciu sledovať online (nie je potrebné registrovať sa).

Novinky na udalosti budú čoskoro k dispozícii na portáli účastníkov (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html).

 

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na adresu EC-RDG-APPLICATION-TRAINING@ec.europa.eu.