HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

POZOR! Verejná výzva APVV v rámci Horizontu 2020 má predĺženú uzávierku

Aktualita

POZOR!

Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV sa posúva dátum uzavretia verejnej výzvy PP H2020 na 30.11.2018.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlásila dlhoočakávanú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ podľa § 12 ods. 2b zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP H2020 s celkovým objemom finančných prostriedkov 400 000 eur na rok 2018.

Podklady k výzve:

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.

zdroj: www.APVV.sk