HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pozor: Staň sa aj ty špičkovým vedcom EGNSS

Aktualita

Upozorňujeme záujemcov, že sa v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie programu Horizont 2020 je možné zapojiť sa do Inovatívnych školiacich sietí (ITN) mladým výskumným pracovníkom (ESR). Žiadatelia sa môžu uchádzať o pozíciu pod týmto názvom: “TREASURE” – Training, REsearch and Applications network to Support the Ultimate Real time high accuracy EGNSS solution. EGNSS je skratka pre európsky globálny navigačný satelitný systém a výskum, ktorý sa zameriava na rozvoj pokročilých modelov algoritmov pre dosiahnutie skutočnej a v reálnom čase presnej polohy prostredníctvom integrácie všetkých dostupných systémov GNSS, ako je americký systém GPS, ruský GLONASS, nové európske Galileo a čínštine Beidou.

Hľadáme vynikajúcich a vysoko motivovaných vedcov, ktorí vytvoria kritické množstvo špičkových odborníkov v tejto oblasti v Európe, a tým sa stanú vysokožiadanými kandidátmi pre budúce zamestnanie v súvisiacich priemysloch a v akademickej obci. Uchádzači musia mať skúsenosti v numeratívnych disciplínach, ako je matematika, fyzika, strojárstvo alebo úzko súvisiace témy, spolu s veľkým záujmom o fyziku, geofyziku, matematiku, štatistiku, modelovanie, predpovedanie, elektroniku, spracovanie signálov, geodéziu, geodetické mapovanie, navigáciu, správu dát, asimiláciu dát, geoinformatiku, diaľkový prieskum Zeme a telekomunikácie. Podmienkou je preukazateľná výskumná publikačná činnosť a prezentovanie prác na seminároch, workshopoch a konferenciách. Skúsenosti v oblasti IT a programovaní počítača rovnako ako ochota cestovať a pracovať v teréne sú nevyhnutné pre tieto miesta. Výborné komunikačné a tímové zručnosti sú tiež zásadné pre úspech tohto projektu, ktorý bude zahŕňať ďalšie školenia, ktoré pripravia týchto ľudí na výskumnú kariéru v modernom akademickom svete a pripravia ich na interakciu s priemyslom. Plat sa bude pohybovať v rozmedzí: cca 26.000 € do € 38000 ročne (v závislosti od lokality a rodinného stavu).

Otvára sa 13 takýchto postov na 36 mesiacov s nástupom v júni 2017. Uchádzači musia splniť podmienky pre Akcie Marie Skłodowska-Curie – viď. strana 58-60 tejto linky http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf).

Viac informácie môžete získať od týchto ľudí:

Profesor Cathryn Mitchell, TREASURE Recruitment Manager (email: c.n.mitchell@bath.ac.uk)

Dr Marcio Aquino, TREASURE Coordinator (email: marcio.aquino@nottingham.ac.uk).

Do predmetu e-mailu uveďte “TREASURE APPLICATION”.

Termín uzávierky pre 1.kolo: 31.1.2017

Čítaj viac