HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

POZOR – Priebežné hodnotenie programu Horizont 2020 – výsledky

Aktualita

Dňa 28. apríla 2018 Komisia uverejnila výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré sa uskutočnili v období od októbra 2016 do januára 2017 v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020. Výsledky boli oficiálne prezentované na podujatí organizovanom v spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV). Pozrite si publikáciu, v ktorej EC analyzovala približne 3500 odpovedí a približne 300 poznatkov. Prezentácie z podujatia sú k dispozícii na nasledujúcom odkazu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-2020-midterm

Podujatie, ktoré sa konalo v priestoroch EHSV v Bruseli, je súčasťou série podujatí organizovaných EHSV a GR RTD v oblasti výskumu a inovácií, čo je oblasť veľkého významu pre Európu, pretože prispieva k podpore vytvárania pracovných miest , rastu a investícií.

 
Podujatie sa streamovalo naživo. Sledujte informáciu na webe.

Viac informácii na webe.