HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COVID-19: Predĺžia sa lehoty na výzvy v rámci programu Horizont 2020 v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19

Aktualita

Nedávna eskalácia obmedzení týkajúcich sa prepuknutia choroby COVID-19 môže brániť žiadateľom pri príprave a finalizácii vysokokvalitných návrhov. Z tohto dôvodu sa pre výzvy programu Horizont 2020 s pôvodnými konečnými termínmi od dnešného dňa do 15. apríla 2020 budú uplatňovať predĺženia. Konkrétne nové termíny pre každú výzvu a tému sa uverejnia na stránkach výzvy a témy na portáli . Sledujte portál.


Na nasledujúce dve výzvy sa nebude vzťahovať žiadne predĺženie termínu uzávierky:

     IMI2-2020-21-01
     EIC-SMEInst-2018-2020

Vo všetkých prípadoch sa potenciálnym žiadateľom odporúča pripraviť sa na novú situáciu a podľa potreby sa pripraviť na efektívnu komunikáciu na diaľku, pričom sa v najbližších týždňoch očakávajú aj ďalšie obmedzenia.

Zdroj: EK, 17.3., kas