HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COVID-19: Posunutie termínu marcovej uzávierky EIC Accelerator!

Aktualita

Európska komisia dnes oznámila, že predlžuje termín podávania projektových návrhov v rámci EIC Accelerator-a o 48 hodín do piatku 20.3.2020 17:00.

Ako už bolo avizované, EK zverejnila výzvu pre všetky start-upy a malé a stredné podniky s riešeniami v podobe technológií alebo inovácií, ktoré môžu pomôcť v liečbe, testovaní, monitorovaní alebo v iných aspektoch boja proti šíreniu koronavírusu, aby podali projektový návrh do najbližšej uzávierky schémy EIC Accelerator. Pôjde o štandardnú uzávierku bez tematického obmedzenia a žiadatelia s inováciou týkajúcou sa koronavírusu budú hodnotení tak, ako ostatní. V prípade úspešných projektových návrhov s témou boja s koronavírusu však Európska komisia pristúpi k tzv. rýchlemu poskytnutiu grantu a zmiešaného financovania z Európskej inovačnej rady, ako aj k ľahšiemu prístupu k iným zdrojom financovania.

Výzva EIC Accelerator

Zdroj: EK, zverejnené: 18.3.2020, autor: lda