HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

POZOR – EIT FOOD – registrácia predĺžená do 29.8.2017

Aktualita

Termín registrácie na priloženého formulára a jeho zaslaním mailom na adresu eitfood@wz.uw.edu.pl, najneskôr do 29. augusta 2017.

 

EIT FOOD je novozriadené Znalostné a inovačné spoločenstvo v oblasti potravín a poľnohospodárstva.  EIT FOOD bude implementovať portfólio aktivít cieľových prijímateľov z krajín EIT regionálnej inovačnej schémy, so špecifickými nástrojmi.

Podrobné informácie o podujatí sú k dispozícii v priložených dokumentoch: