HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COVID-19: EIC Accelerator -Výzva na predkladanie návrhov na inovatívne riešenia pre boj s koronavírusom

Aktualita

Európska komisia dnes zverejnila výzvu pre všetky start-upy a malé a stredné podniky s riešeniami v podobe technológií alebo inovácií, ktoré môžu pomôcť v liečbe, testovaní, monitorovaní alebo v iných aspektoch boja proti šíreniu koronavírusu, aby podali projektový návrh do najbližšej uzávierky schémy EIC Accelerator, ktorá bude v stredu 18. marca o 17:00.

Aj tento krát ide o tzv. „bottom up“ výzvu (s rozpočtom 164 mil. EUR), čiže nie sú v nej zadefinované žiadne tematické oblasti a žiadatelia s inováciou týkajúcou sa koronavírusu budú hodnotení tak, ako ostatní. V prípade úspešných projektových návrhov s témou boja s koronavírusu však Európska komisia pristúpi k tzv. rýchlemu poskytnutiu grantu a zmiešaného financovania z Európskej inovačnej rady, ako aj k ľahšiemu prístupu k iným zdrojom financovania.

EIC podporuje už dnes niekoľko start-upov a MSP s inováciami týkajúcimi sa koronavírusu, ktoré boli úspešné v predchádzajúcich uzávierkach. Ide napríklad o projekt EpiShuttle na špeciálne izolačné jednotky, projekt m-TAP na filtračný systém čistiaci vzduch od vírusov ako aj projekt MBENT na sledovanie mobility počas epidémií.

Zdroj: Európska komisia, zverejnené: 13.3.2020, autor: lda