HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

POZOR: Change of final 2017 cut-off date for Phase 1 SMEs

Aktualita

Upozorňujeme, že v dôsledku otvorenia výziev EIC Pilot (2018-2020) sa termín ukončenia výzvy na financovanie nástroja pre MSP na prvú fázu v roku 2017 posunul na 7. novembra 2017 o 17:00h (bruselského času).

Dátum uzávierky na 8. novembra stanovený v pracovnom programe sa už neuplatňuje.