HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2020

Aktualita

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2020. Zľava RNDr. Imrich Barák, prof. Ing. Marián Peciar, PhD., RNDr. Boris Klempa, DrSc., DrSc., RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

V Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si 29. júna 2021 prevzalo prestížne ocenenie 5 špičkových slovenských vedcov.

Piati laureáti dosiahli mimoriadne úspechy v oblasti molekulárnej biológie, biobankingu, virológie, strojárstva a geotechnológií a uspeli vo veľkej konkurencii – tento rok porota vyberala víťaznú päticu spomedzi rekordných 84 nominácií.

Nad 24. ročníkom oceňovania významných vedcov, technológov a mladých výskumníkov prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová.

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis vo svojom príhovore pripomenul, že 24. ročník ocenenia Vedec roka SR je už druhým „pandemickým“ ročníkom. Ako uviedol: „Som veľmi rád, že sa aj tento rok, napriek nepredvídateľnej pandemickej situácii, podarilo opätovne zorganizovať ocenenie Vedec roka. Nikdy predtým nebolo také evidentné, že veda je skutočne strategickým faktorom rozvoja modernej spoločnosti. Je na čase, aby sme si to všetci zapamätali a vážili si ľudí, ktorí ju aj tu na Slovensku robia na tej najvyššej úrovni.“

Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom ocenenia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR Dušan Jaura sprostredkoval zúčastneným príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej. Prezidentka v ňom okrem iného upozornila na dôležitosť boja proti dezinformáciám: „Ak je spoločnosť dezinformovaná, podstatne sa tým znižuje jej schopnosť primerane reagovať na reálne hrozby. Jeden príklad za všetky: hoci sa vedcom podarilo získať účinné a bezpečné vakcíny proti koronavírusu, blahodarný efekt je ohrozený, ak sa pozitívny názor na prospešnosť vakcinácie nestane vo verejnosti dostatočne väčšinový.“

Okrem štátneho tajomníka ministerstva školstva a riaditeľa Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR Dušana Jauru sa na podujatí zúčastnili aj štatutári: profesor Ján Kyselovič z CVTI SR, profesor Pavol Šajgalík zo SAV a profesor Dušan Petráš zo ZSVTS.

Za rok 2020 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:
  • Vedec roka: RNDr. Imrich Barák, DrSc., (Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied) – za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.
  • Mladá vedecká pracovníčka: RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., (Národný onkologický ústav) – za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia na Národnom onkologickom ústave a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek.
  • Inovátor roka: RNDr. Boris Klempa, DrSc., (Virologický ústav, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied) – za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-Cov-2 využiteľný pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezentáciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL.
  • Technológ roka: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., (Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave) – za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach) – za významný rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov, vedy a výskumu na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Ako uviedol vo svojom ďakovnom príhovore Vedec roka 2020 Imrich Barák: „Žijeme v dobe, keď dokážeme sledovať najmenšie častice hmoty, dokážeme sa pozrieť do vesmíru, cestovať na Mars či na Mesiac… A potom zrazu príde malý vírus a zastaví skoro celý svet. Vykoľají celý náš doterajší spôsob života, čo nemusí byť až také negatívne. Problém je, že zabíja milióny ľudí a ďalším miliónom priamo alebo nepriamo spôsobuje utrpenie.“

Barák ďalej zdôraznil, že toto obdobie prináša aj veľmi veľa dezinformácií a strachu: „Najlepším liekom proti strachu je pochopenie prírodných javov a vedomosti. Vedomosti môže človek získať cez vedu. Spoločnosť by sa preto mala naučiť počúvať vedu a vedcov, nielen preto, aby sme dokázali predchádzať katastrofám, ale aj preto, aby sme dokázali žiť vo väčšej harmónii s celou prírodou.“

Inovátora roka 2020, virológa Borisa Klempu naučila pandémia mnohé. Stal sa jednou z „tvárí vedcov“. Ako dodal vo svojom príhovore Klempa: „Naučil som sa, že sa v mnohom môžem spoľahnúť na svojich kolegov. Táto pandémia je ťažká a akákoľvek spätná väzba pomáha a povzbudzuje. Som veľmi vďačný a vážim si toto ocenenie. Vnímam to ako poďakovanie nielen mne osobne, ale celému tímu z Biomedicínskeho centra SAV, ktoré sa počas pandémie zapájalo do riešení. Zároveň nám pandémia otočila naruby celú doterajšiu vedeckú prácu, pretože to bola nová téma, na ktorú sme sa ´vrhli´ na sto percent.“

Ako dodal na záver Vedec roka 2020 Imrich Barák: „Uznanie patrí nielen nám, vedcom, ale všetkým tým, ktorí podporujú vedu a tým, ktorí vede veria.“

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.sav.sk, zverejnené: 30. 6. 2021, autor: rpa