HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Druhý život pre batérie z elektromobilov

Aktualita

Podpis zmluvy medzi Českým inštitútom informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.. Zľava – riaditeľ CIIRC ČVUT Dr. Ondřej Velek, Stanislav Králik, predseda predstavenstva ZTS VV a Dr. Roman Kiš, podpredseda predstavenstva, ZTS VV. Zdroj: https://www.ciirc.cvut.cz

Spoločnosť ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ (ZTS VV) v Dubnici nad Váhom začína pracovať na novej továrni, v ktorej bude regenerovať opotrebované akumulátory z elektromobilov.

Firma podpísala spoluprácu s jednou z najväčších a najstarších technických univerzít v Európe. Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ktorý je súčasťou pražskej univerzity České vysoké učení technické (ČVUT), pripravuje pre dubnický závod návrh koncepcie novej továrne s robotizovanou demontážou batérií. ZTS VV ich bude následne regenerovať tak, aby  boli opäť použiteľné napríklad ako podpora obnoviteľných zdrojov energie. Ide o unikátny projekt, ktorý je súčasťou tzv. významných projektov spoločného európskeho záujmu IPCEI.

Elektromobilita sa stáva svetovým trendom, avšak otvára aj environmentálne otázky – čo s opotrebovanými li-ionovými batériami. V závode ZTS VV vyrastá nová továreň, v ktorej prejdú staré akumulátory diagnostikou, demontážou a následnou regeneráciou tak, aby boli využiteľné pre ďalšie, energeticky menej náročné aplikácie. Vyhodnocovanie stavu batérií a ich demontáž budú automatizované a riadené umelou inteligenciou, čo bude ďalším svetovým unikátom. Ako uviedol predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik: „Demontáž lítium-iónových batériových systémov z automobilových aplikácií je zložitý, a preto aj časovo a finančne náročný proces. Batérie majú komplikovanú konštrukciu a obsahujú množstvo flexibilných – jedinečných komponentov. Pre obsiahnuté chemikálie v batériách hrozí pri procese demontáže aj potencionálne nebezpečenstvo. Všetky tieto aspekty je nutné zohľadniť pri vývoji demontážnej linky. Taktiež musíme myslieť na stály vývoj batérií a teda aj na nové parametre budúcich modelov.

Na vývoji linky sa podieľajú špičkoví odborníci. Návrh koncepcie flexibilnej továrne a štúdiu robotizovanej demontáže batérií pripravuje pre dubnický závod Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ktorý je súčasťou pražskej univerzity České vysoké učení technické. Česká univerzita a slovenský podnik už podpísali dohodu o spolupráci. Ako vysvetlil profesor Vladimír Mařík, vedecký riaditeľ CIIRC ČVUT: „Projekt továrne je koncepčne založený na distribuovanej výrobe, kde neexistuje pevný výrobný plán. V závislosti od rôznych typov batérií a ich stavu výrobná linka dynamicky reaguje na aktuálnu situáciu a konečný produkt kombinuje moduly s rôznymi životnosťami. Takáto batéria nájde uplatnenie ako stacionárna batéria napr. vo vodných elektrárňach, kde bude slúžiť ako úložisko energie v prípade jej prebytku.“

Flexibilná distribuovaná výroba, pokročilá automatizácia a umelá inteligencia sú nielen vhodnými nástrojmi na zvyšovanie pridanej hodnoty a efektívnosti výroby, ale nachádzajú aj významné uplatnenie v kontexte udržateľnosti a obehového hospodárstva. Na projekte sa budú podieľať aj desiatky slovenských inžinierov, elektromechanikov, mechatronikov a vedcov. 

Viac informácií:

Druhý život pro baterie z elektromobilů

Zdroj: https://touchit.sk; https://www.ciirc.cvut.cz, zverejnené: 6. 6. 2022, autor: rpa