HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Postrehy z Izraela: Inovácie sú tam, kde je vysoká koncentrácia talentu a silný privátny sektor

Aktualita

Technology Talent Hub v Izraeli. Zdroj: VAIA

31. januára 2023 sa v Izraeli uskutočnila konferencia Slovakia – The Technology Talent HubVýskumná a inovačná autority (VAIA) priniesla pár postrehov z inovačnej misie v Izraeli.

Napriek zlej bezpečnostnej situácii a vysokej príjmovej nerovnosti, ktorú možno cítiť aj v uliciach najbohatších miest, koncentrácia technologického talentu v Izraeli láka množstvo zahraničných investorov a veľký objem rizikového kapitálu. To prináša zaujímavé a dobre platené pracovné príležitosti, ktoré udržujú talent v krajine a ďalej ho motivujú rozvíjať sa.

Vysoká koncentrácia talentu v Izraeli však nie je výsledkom náhody. Je cielene a dlhodobo podporovaná aktivitami štátu od podpory STEM odborov, cez tréning pedagógov, až po profesionálne vzdelávanie pomocou povinnej vojenskej služby, kde mladí ľudia rozvíjajú nielen zručnosti ako softvérové programovanie, ale aj manažment tímov, vyjednávanie alebo krízovú komunikáciu.

Kopírovanie receptov na úspech iných krajín je cvičenie s pochybnými výsledkami. Čo si z izraelskej skúsenosti musíme zobrať je rozvoj ľudského kapitálu a investície sústredené do oblastí, v ktorých dokážeme získať konkurenčnú výhodu.

„Quick wins“ vieme urobiť škálovaním toho, čo už dobre funguje. Na Slovensku už teraz máme niekoľko inovačných klastrov, akcelerátorov, kultúrno-komunitných centier ako aj neziskových organizácií, ktoré v mnohých prípadoch suplujú funkcie verejných inštitúcií. Namiesto „top-down“ riešení majú verejné zdroje slúžiť na podporu existujúcich iniciatív a odstraňovanie prekážok.

Počas cesty v Izraeli sme nadviazali kontakt s domácim EIT Hubom, Izraelskou inovačnou autoritou či niekoľkými výraznými postavami inovačného prostredia a špičkovými firmami z rôznych odvetví, ktoré už prepájame s domácim firmami a iniciatívami. Tieto kontakty plánujeme v najbližších mesiacoch využiť na konkrétne podoby spolupráce v prospech slovenských inovátorov.
 
Za zorganizovanie tejto výživnej inovačnej misie ďakujeme Slovak Alliance for Innovation Economy, Kosice IT Valley), Slovenskej ambasáde v Tel Avive a 0100 Ventures.

Viac informácií:

UPJŠ súčasťou inovačnej misie v Izraeli

Zdroj: VAIA; https://www.techslovakia.com, zverejnené: 13. 2. 2023, autor: rpa