HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Posledná SwafS uzávierka priniesla 407 projektových žiadostí

Aktualita

Posledná uzávierka výziev v oblasti Veda s a pre spoločnosť, ktorá skončila vo štvrtok 23. apríla 2020, obdržala 407 projektoch návrhov. Termín uzávierky bol posunutý o jeden týždeň z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19.

Žiadatelia požiadali o finančné prostriedky vo výške takmer 700 miliónov EUR, čo je 11-násobok celkového dostupného rozpočtu: 55,7 milióna EUR pre jednostupňové výzvy a 7,5 milióna EUR pre dvojstupňové výzvy.

Jednostupňové výzvy s 12 rôznymi témami dostali 262 návrhov projektov, v ktorých sa požadovalo spolu 484 miliónov EUR. Zatiaľ čo v dvojfázových výzvach s dvoma témami bolo doručených 145 návrhov projektov, v celkovej výške 214 miliónov EUR.

Témy, na ktoré sa výzvy vzťahujú sa pohybujú od zodpovednej otvorenej vedy až po násilie založené na rodovej príslušnosti vo výskumných organizáciách a na univerzitách.

Najúspešnejšou témou bolo otvorené vzdelávanie a spolupráca v oblasti prírodovedného vzdelávania (101 návrhov projektov), praktickej občianskej vedy a súkromné inovácie (70) a vedecké vzdelávanie mimo triedy (44).

Začiatok hodnotenia na diaľku sa začné v nasledujúcich týždňoch. Výsledky by mali byť oznámiť do konca júla tohto roku. Očakáva sa, že grantové dohody s úspešnými žiadateľmi jednostupňových výziev budú podpísané do januára 2021.

V prípade dvojfázových výziev budú projekty vyzvané, aby do 17. novembra predložili konečný návrh projektu. Uchádzači by mali vedieť, či ich projekty bodú financované začiatkom roku 2021.
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS) má v úmysle budovať účinnú spoluprácu medzi vedou a spoločnosťou, získavať nové talenty pre vedu a spájať vedecké excelentnosti so sociálnym uvedomením a zodpovednosťou. Program riadi Výkonná agentúra pre výskum (REA).

Single-stage topics callsSubmitted proposalsRequested fundingAvailable funding
SwafS-08-2019-2020: Research innovation needs & skills training in PhD programmes22€6.8 million€3.2 million
SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender equality plans28€74 million€9 million
SwafS-25-2020: Gender-based violence in research organisations and universities9€29 million€3 million
SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap18€27 million€1.5 million
SwafS-28-2020: The ethics of organoids9€21 million€3 million
SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impact5€20 million€4 million
SwafS-30-2020: Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective8€15 million€2.5 million
SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation31€62 million€6 million
SwafS-19-2018-2019-2020: Taking stock and re-examining the role of science communication26€32 million€3.5 million
SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science13€19 million€6 million
SwafS-27-2020: Hands-on citizen science and frugal innovation71€152 million€8 million
SwafS-31-2020: Bottom-up approach to build SwafS knowledge base23€26 million€6 million<
Two-stage topics callsSubmitted proposalsRequested fundingAvailable funding
SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education101€145 million€4.5 million
SwafS-24-2020: Science education outside the classroom44€69 million€3 million

Zdroj: Research Executive Agency, 29.4., kas