HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Posledná otvorená výzva SME Instrument Fáza 1

Aktualita

Od 7. novembra 2017 je otvorená priebežná výzva pilotnej inicatívy European Innovation Council (EIC) na podávanie projektových žiadostí v rámci schémy SME Instrument.

Výzvy v rámci SME Instrument sú od roku 2018 otvorené pre všetky malé a stredné podniky a nie sú zamerané na konkrétne témy.

V rámci Fázy 1 je možné žiadať o grant vo výške 50.000,- EUR na preskúmanie vedeckej alebo technologickej uskutočniteľnosti a komerčného potenciálu nového nápadu (overenie koncepcie) s cieľom pripraviť projekt inovácie. Pozitívny výsledok tohto posúdenia umožní financovanie ďalšej fázy (ďalších fáz).

Európska komisia avizovala ukončenie podpory financovania Fázy 1 v priebehu tohto roka a uskutočnia sa už len dve uzávierky podávania projektových žiadostí.

 

Termín najbližšej uzávierky výzvy: posledná uzávierka bude 5. septembra 2019.

 

Viac informácií o výzve je k dispozícii na portáli Funding & Tender Opportunities

 

V prípade otázok, kontaktujte Národný kontaktný bod pre inovácie v malých a stredných podnikoch. http://h2020.cvtisr.sk/sk/narodne-kontaktne-body.html?page_id=963