HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Posilnenie udržateľnosti kultúrneho dedičstva v súvislosti so zmenou klímy

Aktualita

Európska komisia vydala správu Strengthening cultural heritage resilience for climate change / Posilnenie udržateľnosti kultúrneho dedičstva v súvislosti so zmenou klímy.

Ide o súbor príkladov dobrej praxe a odporúčaní z oblasti stretávania European Green Deal a kultúrneho dedičstva.

Executive summary of the report

Report

Compilation of good practice examples

PO EU, 13.9.2022, elz