HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Portugalsko zaznamenalo v roku 2021 nárast investícií do výskumu a vývoja o 10 %

Aktualita

premio_arquivo_pt_2022_noticia
Rast výdavkov na na výskum a vývoj v Portugalsku. Zdroj: https://www.fct.pt

Výdavky Portugalska na výskum a vývoj dosiahli 3,5-milióna EUR, čo predstavuje 1,69 % HDP krajiny, o 10 % viac, ako vynaložilo v roku 2020, podľa predbežných údajov.

Výdavky na výskum vzrástli vo všetkých sektoroch, pričom na čele sú súkromné spoločnosti s rastom 14,5 %. Predstavujú 59 % vnútroštátnych výdavkov, čo sa rovná 1 % HDP. V sektore vysokého školstva vzrástli investície o 3,4 %.

Zvýšenie financovania umožnilo krajine zvýšiť počet zamestnaných výskumníkov o 5 % v porovnaní s rokom 2020. Portugalsko má teraz 69 628 ľudí pracujúcich na ekvivalentných pozíciách vo výskume a vývoji na plný úväzok.

V roku 2021 sa portugalská vláda zaviazala takmer zdvojnásobiť verejné a súkromné ​​výdavky na výskum a vývoj v súlade s celoeurópskym cieľom 3 % HDP. Na dosiahnutie tohto cieľa sa budú musieť súkromné ​​výdavky do konca desaťročia zdvojnásobiť, zatiaľ čo verejné výdavky sa budú musieť zvýšiť na 1 % HDP. Zvýšenie financovania má byť sprevádzané reformami v sektore výskumu a vývoja.

Viac informácií:

R&D investment increases by 10% in 2021 and reaches 3 565 million euros

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.fct.pt, zverejnené: 15. 8. 2022, autor: rpa