HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka štipendií z Lotyšska

Aktualita

Lotyšské Biomedicínske výskumné a študijné centrum hľadá skúsených výskumných pracovníkov akejkoľvek štátnej príslušnosti, ktorí majú záujem podať žiadosť o štipendium v rámci Akcií MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUÁLNE FELLOWSHIPS 2018 programu Horizont 2020:

 Štandardný EF [MSCA-IF-EF-ST] Globálne štipendiá [MSCA-IF-GF] Panel pre spoločnosť a podnikanie [MSCA-IF-EF-SE] Panel pre reintegráciu [MSCA-IF-EF-RI] Panel reštartu kariéry [MSCA-IF-EF-CAR]

Institute of Food Safety, Animal Health and Environment “BIOR”, Latvia (www.bior.lv)

Viac informácií o spomínaných volaniach IF