HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka novej „Služby podpory pre využívanie výsledkov výskumu (SSERR)“

Aktualita

Radi by sme vás informovali, že DG RTD Riaditeľstvo G (Energy) zahájilo „Služby podpory pre využívanie výsledkov výskumu (SSERR)“ pre všetky energetické projekty z FP7 a H2020.

DG RTD G Energy ponúka tieto služby na výskumné projekty s cieľom podporiť /radiť partnerom v ich výskumných cvičeniach a aktivitách. Tieto služby sú k dispozícii tak na nedávno ukončené ako aj aktuálne projekty.

Položky impact a využívanie nadobúdajú v 7. rámcovom programe a v programe Horizont 2020 na význame. Avšak nies sú dostatočne jasné pre výskumných pracovníkov a výskumné organizácie. Často využiteľné výsledky nie sú jednoznačne identifikované; projektoví partneri nevedia, ako nastaviť obchodný plán, alebo pri prezentácii svojich výsledkov investorom sa necítia dobre. To bol dôvod pre vznik tejto služby.
 
Existuje 5 vopred definované služie, ktoré pokrývajú najrelevantnejšie potreby výskumných projektov a 1 služba, ktorá bude dohodnutá od prípadu k prípadu podľa osobitných potrieb projektu:

• Projektová analýza rizík pre identifikáciu rizík a možných prekážok pre budúce využívanie výsledkov projektov;
• výskumné stratégické semináre, aby sa vybrainstormovali kľúčové výsledky, a ako riešiť riziká a nevýhody spojené s ich využívaním;
• Podnikateľský plán na rozvoj služieb, aby pomáhali projektovým partnerom priblížiť sa ku komercializácii výrobkov alebo služieb;
• Pomoc pri patentovaní na podporu partnerov v rôznych fázach ochrany práv duševného vlastníctva;
• Brockerage podujatia, aby projekty prezentovali svoje využiteľné výsledky kľúčovým subjektom (napríklad investorom a obchodným partnerom);
• pomoc ad hoc (musí byť dohodnuté prípad od prípadu)

Tieto služby sú poskytované externými poradcami na základe zmluvy o mlčanlivosti, a náklady na poradenstvo sú kryté GR RTD G.

Priložené je leták so základnými informáciami o službách a postupoch ako požiadať o túto službu. Viac informácií nájdete na: http://sserr.meta-group.com/SitePages/default.aspx.

Žiadosti o túto službu by mali byť zaslané Komisii na RTD-ENERGY-SSERR@ec.europa.eu.