HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka na hosťovanie do Grécka v rámci IF MSCA 2018

Aktualita

V tomto príspevku nájdete vyslovenie záujmu gréckej Nadácie pre európsku a zahraničnú politiku (ELIAMEP), ktorá sa zaujíma o hosťovanie výskumných pracovníkov, ktorí majú v úmysle predložiť žiadosť do výzvy o individuálne štipendiá ( Individual Fellowships ) v rámci programu Akcií Marie Sklodowska Curie (MSCA-IF-2018 ).