HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka EIT InnoEnergy Master School

Aktualita

EIT InnoEnergy prichádza s ponukou programov magisterského štúdia pre absolventov bakalárskeho štúdia. Okrem všeobecných vstupných požiadaviek má každý program špecifické podmienky pre prijatie, preto sa uistite, či spĺňate všetky podmienky vybraného magisterského programu na základe vašich predchádzajúcich skúseností! Momentálne sú v ponuke nasledovné študijné programy:

Tento program ponúka ucelený prehľad o sektore obnoviteľných zdrojov energie v rámci ktorého študenti pracujú s reálnymi projektmi. Je ideálny pre študentov so vzdelaním v oblasti strojárstva, chemického inžinierstva, elektrotechniky, elektroniky, energetického inžinierstva alebo fyziky.

Miesto štúdia:IST: Instituto Superior Técnico
KTH Royal Institute of Technology (available until Round 4)
École Polytechnique (available until Round 3)
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya ·Barcelona Tech
Typ:Master’s, full-time
Dĺžka štúdia:2 roky (v 2 krajinách) (120 ECTS)
Študijný jazyk:angličtina

Tento praktický program umožňuje študentom reálne prispieť k minimalizácii vplyvu energetických systémov na životné prostredie a je ideálnou kariérnou cestou pre študentov s bakalárskym vzdelaním v odboroch: fyzika, chémia, strojárstvo, chemické inžinierstvo alebo elektrotechnika.

Miesto štúdia:viac možností
Typ:Master’s, full-time
Dĺžka štúdia:2 roky (v 2 krajinách) (120 ECTS)
Študijný jazyk:angličtina

Tento jediný modulárny magisterský program EIT InnoEnergy, zameraný na kľúčové inžinierske témy, je určený študentom so vzdelaním v oblasti strojárstva, chemického inžinierstva, procesného inžinierstva, elektrotechniky, energetického inžinierstva alebo elektroniky.

Miesta štúdia:pre prvý rok štúdia: IST: Instituto Superior Técnico a Uppsala University
pre druhý rok štúdia:
KIT: Karlsruhe Institute of Technology
Uppsala University
Grenoble INP: Institute of Technology
IST: Instituto Superior Técnico
Typ:Master’s, full-time
Dĺžka štúdia:2 roky (v 2 krajinách) (120 ECTS)
Študijný jazyk:angličtina

Vďaka kombinácii zručností v oblasti energetického inžinierstva, mestského plánovania, dátovej vedy a riadenia inovácií sa naučíte, ako vytvárať inteligentnejšie a udržateľnejšie komunity. Pre vstup do programu študenti potrebujú vzdelanie v oblasti: strojárstva, stavebného inžinierstva, elektronického inžinierstva alebo elektrotechniky.

Miesta štúdia:pre prvý rok štúdia: KU Leuven a KTH Royal Institute of Technology
pre druhý rok štúdia:
KU Leuven
– KTH Royal Institute of Technology
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya ·Barcelona Tech
Grenoble INP: Institute of Technology
Typ:Master’s, full-time
Dĺžka štúdia:2 roky (v 2 krajinách) (120 ECTS)
Študijný jazyk:angličtina

Rozviniete holistické a celoeurópske chápanie elektroenergetiky, od inteligentných sietí až po akumulátory a elektrické aplikácie. Program bude najlepšie vyhovovať študentom s bakalárskym vzdelaním v odbore: elektrotechnika, fyzikálne inžinierstvo, strojárstvo, elektronika alebo v akomkoľvek inžinierskom odbore súvisiacom s energetikou.

Miesta štúdia:pre prvý rok štúdia: KTH Royal Institute of Technology
pre druhý rok štúdia:
Grenoble INP: Institute of Technology
KU Leuven
TU/e: Eindhoven University of Technology
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya ·Barcelona Tech
Typ:Master’s, full-time
Dĺžka štúdia:2 roky (v 2 krajinách) (120 ECTS)
Študijný jazyk:angličtina

Pripojíte sa k jednému z najrýchlejšie rastúcich energetických odvetví a zároveň získate zručnosti na riešenie výziev v oblasti skladovania energie! Pre vstup do programu je potrebné, aby študenti mali vzdelanie v oblasti: elektrotechniky, strojárstva, chemického alebo energetického inžinierstva.

Miesta štúdia:Instituto Superior Técnico
Aalto University (available until Round 4)
Politecnico di Torino
Typ:Master’s, full-time
Dĺžka štúdia:2 roky (v 2 krajinách) (120 ECTS)
Študijný jazyk:angličtina

Pri rozvíjaní inžinierskych schopností na ďalšej úrovni a štandardných odborných znalostí v oblasti jadrovej energie budete urýchľovať prechod energetiky na post-uhlíkové prostredie. Tento program je ideálnou študijnou cestou pre študentov so vzdelaním v oblasti fyziky, strojárstva, jadrového inžinierstva, chemického inžinierstva, elektrotechniky alebo energetického inžinierstva.

Miesta štúdia:Grenoble INP: Institute of Technology
Université Paris Saclay
Université Paris Sciences et Lettres
École des Ponts ParisTech
Institut Polytechnique de Paris
Typ:Master’s, full-time
Dĺžka štúdia:2 roky (v 2 krajinách) (120 ECTS)
Študijný jazyk:angličtina

1.8.2022, mit