HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pomôžte zlepšiť FTO portál

Aktualita

EK otvorila dotazníkové zisťovanie určené všetkým užívateľom FTO Portál, portál kde sú zverejňované finančné príležitosti a verejné zákazky EK. Získaná spätná väzba od respondentov prispeje k ďalším vylepšeniam portálu, príp. k rozšíreniu funkcionalít Portálu.

Zapojte sa do prieskumu aj vy kliknutím na dotazník.

kas