HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Poľsko uviedlo platformu pre správy z výskumu

Aktualita

Research in Poland

Národné centrum pre výskum a vývoj (NCBR) pozýva zahraničných výskumníkov na spoluprácu s poľskými vedcami a podnikateľmi. Spustená bola nová internetová platforma „Výskum v Poľsku“. Hlavným organizátorom tejto iniciatívy je Poľská národná agentúra pre akademickú výmenu (NAWA).

Webová stránka researchinpoland.org, dostupná v angličtine, je venovaná zahraničným vedcom a doktorandom.

Cieľom webovej stránky je splniť tri kľúčové informačné a propagačné požiadavky:

  1. Poskytnúť zahraničným vedcom kľúčové informácie týkajúce sa poľského systému vysokoškolského vzdelávania a organizácie ich pobytu v Poľsku;
  2. Vybaviť výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem vykonávať svoju vedeckú kariéru v Poľsku, nástrojmi, ako sú vyhľadávače, ktoré im umožnia nájsť: zamestnania/projekty, granty, vedecké akcie, aby mohli nájsť to, čo je pre nich najrelevantnejšie;
  3. Propagácia úspechov poľskej vedy a poľských vedcov prostredníctvom zložky príbehu o úspechu.

Poľské vedecké a vysokoškolské inštitúcie, ako aj organizácie a združenia pôsobiace v tejto oblasti, vrátane Národného vedeckého centra, Národného centra pre výskum a vývoj, Nadácie pre poľskú vedu, Poľského úradu na podporu vedy „PolSCA“ Poľskej akadémie vied v Bruseli alebo národné zastúpenie doktorandov boli pozvaní na spoluvytváranie novej webovej stránky. NAWA taktiež povzbudzuje poľské univerzity a výskumné ústavy, aby sa podelili o novinky a príbehy o úspechoch.

Viac informácií:

Research in Poland website
“Research in Poland” Facebook profile
“Research in Poland” Twitter profile

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.gov.pl, zverejnené: 3. 8. 2021, autor: rpa