HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pokročilé materiály pre zachovanie kultúrneho dedičstva

Aktualita

Rok 2018 je  rokom Európskeho roka kultúrneho dedičstva. V Európe sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok a artefaktov, ktoré si vyžadujú náročnú údržbu pre ich zachovanie pre budúce pokolenia.

Aj výskum v oblasti nových materiálov a nanotechnológií môže prispieť k ich záchrane. Program Horizont 2020 v časti NMBP podporil už viacero projektov zameraných na túto výzvu.

Ich prehľadný súhrn nájdete v brožúre MATERIALS FOR CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE