HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pokračujú prednášky Superpočítače (nielen) vo vede

Aktualita

Superpočítače vo vede. Zdroj: Národné superpočítačové centrum

Národné kompetenčné centrum pre HPC v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV, v. v. i., pokračuje v sérii popularizačných prednášok o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach. Pozvanie na prednášky prijali zaujímaví hostia a odborníci nielen zo Slovenskej akadémie vied, ale aj slovenských univerzít a iných inštitúcií. Časť z prednášok, ktoré na seba budú voľne nadväzovať, sa bude venovať aplikáciám strojového učenia a umelej inteligencie.

Organizátori na podujatiach radi privítajú nielen vedcov a študentov, ale aj širšiu verejnosť a všetkých, ktorých téma superpočítania zaujíma. Výskum a vývoj s využitím vysokovýkonných výpočtov je multidisciplinárny. Pre používateľa je určite výhodou, ak okrem vlastného odboru ovláda aj základy metód modelovania a simulácií, programovania, operačných systémov a podobne. V tomto semestri sa účastníci budú môcť najprv pozrieť na metódu kvantového Monte Carla, ktorá sa javí ako veľmi perspektívna aj pre exascale superpočítače ďalšej generácie. Organizátori priblížia aj rolu výkonných počítačov v predpovedi počasia a následne sa budú venovať téme strojového učenia a umelej inteligencie od základov až k jednotlivým zaujímavým aplikáciám.

Prednášky sú predbežne naplánované v hybridnom režime, teda je možné sa zaregistrovať a zúčastniť sa ich prezenčne. Pre nepredvídateľnú pandemickú situáciu a meniace sa pravidlá pre hromadné podujatia však organizátori približne týždeň pred každým podujatím budú informovať o presnom formáte prostredníctvom webu a sociálnych sietí.

Program tém a rečníkov:

  • Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla – Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. (15. februára 2022)
  • Využitie HPC v operatívnej predpovedi počasia na Slovensku – Jozef Vivoda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (1. marca 2022)
  • Úvod do umelých neurónových sietí a evolučných algoritmov – Ivan Sekaj z Ústavu robotiky a kybernetiky, FEI STU (15. marca 2022)
  • Hlboké učenie a jeho základné aplikácie pre počítačové videnie – Andrej Lúčny z Katedry informatiky FMFI UK (29. marca 2022)
  • Úvod do aplikácií zložitých výpočtov v medicíne – Zuzana Černeková z oddelenia počítačovej grafiky a videnia, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK a Peter Bluska z Rádiológia, s. r. o.  (12. apríla 2022)
  • Využitie ML/AI pre aplikácie v chémií – potenciálne liečivá na COVID-19 – Marián Gall z Výpočtového strediska CSČ SAV, v. v. i. (26. apríla 2022)
  • Aktuálne problémy reinforecment learningu – Michal Chovanec zo spoločnosti  Tachyum (10. mája 2022)
  • Prirodzená a umelá inteligencia – Tomáš Hordmádka z Neuroimunologickeho ústavu SAV, v. v. i.  (24. mája 2022)

Prednášky budú dostupné zo záznamu na Facebooku alebo YouTube Centra spoločných činností.

Viac informácií o prednáškach

Príďte si vypočuť slovenských expertov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére!

Zdroj: SAV; https://eurocc.nscc.sk, zverejnené: 28. 1. 2022, autor: rpa