HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podujatie pre koordinátorov projektov

Aktualita

Dňa 13. októbra 2014 EK organizuje 2.podujatie pre koordináciu projektov. Cieľom akcie je vysvetliť podrobnosti o príprave a podpise grantových dohôd. Podujatie bude v budove Charlemagne v Bruseli v čase 9,30-17,00. Je určený hlavne pre koordinátorov návrhov, ktorí boli vyzvaní k príprave grantovej zmluvy.
Ostatné účastníci sú vítaní podľa dostupnosti miest. Registrácia (kto skôr príde, ten skôr melie, prioritou pre osoby zastupujúce koordinátorov úspešných návrhov) je prostredníctvom tejto internetovej stránky: https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/h2020-koordinátorov-day-2/ register.cfm.
Agenda je k dispozícii tam. Podujatie bude tiež možné sledovať online. Hypertextový odkaz na live stream bude k dispozícii na internetových stránkach na niekoľko dní pred akciou.

Referenčný link je aj v časti What´s New na Participant portáli.

V prípade otázok kontaktujte Manuela Romarisa e-mailom: manuel.romaris@ec.europa.eu