HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podujatia pre zahraničných Slovákov

Aktualita

Na obrázku môže byť 2 ľudia a text, v ktorom sa píše „PODUJATIA PRE ZAHRANIČNYCH SLOVÁKOV Úrad vlády zverejnil zámer výzvy na podporu vztahov so slovenskou diaspórou. Vyška podpory: 2 000 10 000 € Oprávneni žiadatelia: neziskové organizácie verejné aj štátne vysoké školy, verejné inštitúcie a súkromny sektor Príklad aktivít: konferencie, semináre workshopy, školenia, letné školy, webináre, diskusie iné Financované Európskou úniou NextGenerationEU PLÁN [OBNOVY] SLES SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRADVLÁDY“
Podujatia pre zahraničných Slovákov. Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR

Pomôžte nastaviť podporu pre podujatia zamerané na angažovanie slovenských profesionálov v zahraničí.

Na zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska potrebujeme šikovných ľudí, ktorí častokrát z krajiny odchádzajú, a potom úspešne pôsobia na zahraničných univerzitách alebo zakladajú firmy v Londýne či Palo Alto. Podľa údajov za posledných 15 rokov má viac ako polovica odchádzajúcich menej ako 30 rokov. Preto sa na Úrade vlády zameriavame aj na systémové podchytenie tejto témy. Prvé stretnutia so slovenskými profesionálmi v USA, Taliansku či Spojenom kráľovstve realizovali predseda vlády aj prezidentka.

Z plánu obnovy sú vyčlenené prostriedky na angažovanie a komunikáciu s touto „novou diaspórou“ tak, aby podporili existujúce podujatia, aktivity a organizácie, ktoré už v danej téme pracujú alebo chcú pracovať. Cieľom výzvy je posilniť vzťahy so Slovákmi a Slovenkami v zahraničí, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu a využiť ich skúsenosti a znalosti na modernizáciu Slovenska.

Výzvu plánuje zverejniť Úrad vlády SR v decembri 2022. Spätnú väzbu na zámer výzvy môžete poskytnúť tu: vlada.gov.sk/zamery-vyziev/

Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR; zverejnené: 13. 10. 2022, autor: rpa