HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podporná schéma pre projekty zo Spojeného kráľovstva predĺžená

Aktualita

Výskumníci a inovátori zo Spojeného kráľovstva môžu aj naďalej získať finančnú podporu na svoje projekty v rámci UK vládnej podpornej schémy „Horizon Europe guarantee“.

Asociovanie k programu Horizont Európa zostáva prioritou Spojeného kráľovstva a rokovania o jeho pridružení stále prebiehajú. Vláda Spojeného kráľovstva naďalej garantuje financovanie pre všetkých oprávnených a úspešných žiadateľov vo výzvach programu Horizont Európa s termínom na predkladanie žiadostí do 31. marca 2023 vrátane. Keďže žiadosti sú hodnotené hodnotiteľmi Európskej komisie, Spojené kráľovstvo neplánuje žiadne ďalšie hodnotenie projektových žiadostí. V prípade úspešnej projektovej žiadosti, v ktorej sa zúčastňuje partner zo Spojeného kráľovstva, tento partner zo Spojeného kráľovstva sa projektu bude môcť zúčastniť s garantovanou finančnou podporou. Požiadavkou na garantovanie finančnej podpory je, aby žiadateľ zo Spojeného kráľovstva bol zahrnutý do žiadosti ako beneficiary (Associated country), a nie ako associated partner (third country). Podľa nedávnych štatistík bolo už poskytnutých na účasť v konzorciálnych projektoch skoro 300 mil. GBP pre viac ako 600 účastníkov zo Spojeného kráľovstva.

Oprávnení žiadatelia musia:

  • mať sídlo v Spojenom kráľovstve,
  • byť úspešní pri podávaní žiadostí o grant v rámci programu Horizont Európa s konečným termínom podania do 31. marca 2023 alebo skôr,
  • byť zahrnutí do pôvodného návrhu žiadosti o grant ako „beneficiary“.

Viac info: UKRI Horizon Europe guarantee guidance

Zdroj: UKRI, 30.1.2023, elz