HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podpora prípravy budúcich európskych partnerstiev

Aktualita

Projekt ERA-LEARN podporuje výskumné organizácie, tvorcov politík a výskumníkov informáciami a službami týkajúcimi sa výskumných partnerstiev, tzv „Public-Public-Partnerships (P2Ps)“.

V mene Európskej komisie projekt spravuje databázu s informáciami o P2P sieťach, ich výzvach a podporovaných projektoch a poskytuje záujemcom relevantné informácie o partnerstvách v programoch EÚ.

V spolupráci s EK (DG-RTD) usporiadal ERA-LEARN v dňoch 9. – 10. marca 2020 v Bruseli seminár „Supporting the preparation of future European Partnerships“ venovaný budúcnosti európskych partnerstiev v programe Horizon Europe (H-EU, 2021-2027): táto časť rámcového programu HEU sa bude výrazne odlišovať od toho, čo bolo/je v Horizonte 2020.

Na adrese “Supporting the preparation of future European Partnerships“  nájdete súhrnnú správu z tohoto seminára.

Ďalšie informácie:

↗ čo sú partnerstvá v rámcových programoch

↗ Zoznam navrhovaných partnerstiev v Horizonte Europe

↗ podrobné informácie o seminári s jednotlivými prezentáciami

Zdroj: EK, 9.4., dus via kas