Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podpora EOSC prostredníctvom projektu EOSC Focus

ERA Aktualita

Oblasti
  • EOSC

Prvého júna 2022 bol spustený nový projekt EOSC Focus, ktorý je súčasťou rámcového programu EÚ, Horizont Európa. Projekt EOSC Focus slúži na koordinačné a podporné akcie, ktorými bude počas troch rokov podporovať spolu-programované partnerstvo EOSC pri dosahovaní ambicióznych cieľov stanovených v jeho memorande o porozumení.

Skratka Focus znamená Focusing on Open, Collaboration and Useful Science ( Zameranie na otvorenú, spolupracujúcu a užitočnú vedu).

Konkrétne sa projekt zameriava na:

  • Poskytnutie efektívneho fóra pre zainteresované strany
  • Konsolidovanie a zlepšenie existujúceho rámcového monitorovania
  • Identifikovanie strategických medzier na informovanie o budúcej integrácií SRIA
  • Vyvíjanie a testovanie zdrojových modelov pre udržateľný EOSC
  • Implementovanie EOSC pravidiel participácie (RoP – Rules of Participation)
  • Spolupracovanie s projektami EOSC, inými partnerstvami a medzinárodnými iniciatívami

Ako jeden z prvých významných krokov bude projekt podporovať Európsku komisiu (EC) a Výkonnú agentúru pre výskum (REA) pri definovaní a implementácii príručky pre projekty INFRAEOSC. Príručka sa zameria na implementáciu efektívnej spolupráce a koordinačných opatrení v rámci projektov INFRAEOSC a medzi EOSC Association a projektami. Rovnako sa zameria na upevnenie značky EOSC koherentným spôsobom. Príručka má byť zverejnená v septembri.

Advancing Open Science in Europe | EOSC Association

Projekt tiež ponúkne koordináciu a operačnú podporu pracovným skupinám asociácie EOSC a bude úzko spolupracovať s Predstavenstvom asociácie EOSC na presadzovaní strategického programu pre  výskum a inovácie EOSC (SRIA) a monitorovacieho rámca EOSC. V rámci tejto snahy o podporu asociácie EOSC bolo vybraných spomedzi členov osem správcov:

Autor: onz, zdroj: Boosting EOSC with the support of EOSC Focus project | EOSC Association