HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podpora EOSC prostredníctvom projektu EOSC Focus

Aktualita

Prvého júna 2022 bol spustený nový projekt EOSC Focus, ktorý je súčasťou rámcového programu EÚ, Horizont Európa. Projekt EOSC Focus slúži na koordinačné a podporné akcie, ktorými bude počas troch rokov podporovať spolu-programované partnerstvo EOSC pri dosahovaní ambicióznych cieľov stanovených v jeho memorande o porozumení.

Skratka Focus znamená Focusing on Open, Collaboration and Useful Science ( Zameranie na otvorenú, spolupracujúcu a užitočnú vedu).

Konkrétne sa projekt zameriava na:

  • Poskytnutie efektívneho fóra pre zainteresované strany
  • Konsolidovanie a zlepšenie existujúceho rámcového monitorovania
  • Identifikovanie strategických medzier na informovanie o budúcej integrácií SRIA
  • Vyvíjanie a testovanie zdrojových modelov pre udržateľný EOSC
  • Implementovanie EOSC pravidiel participácie (RoP – Rules of Participation)
  • Spolupracovanie s projektami EOSC, inými partnerstvami a medzinárodnými iniciatívami

Ako jeden z prvých významných krokov bude projekt podporovať Európsku komisiu (EC) a Výkonnú agentúru pre výskum (REA) pri definovaní a implementácii príručky pre projekty INFRAEOSC. Príručka sa zameria na implementáciu efektívnej spolupráce a koordinačných opatrení v rámci projektov INFRAEOSC a medzi EOSC Association a projektami. Rovnako sa zameria na upevnenie značky EOSC koherentným spôsobom. Príručka má byť zverejnená v septembri.

Advancing Open Science in Europe | EOSC Association

Projekt tiež ponúkne koordináciu a operačnú podporu pracovným skupinám asociácie EOSC a bude úzko spolupracovať s Predstavenstvom asociácie EOSC na presadzovaní strategického programu pre  výskum a inovácie EOSC (SRIA) a monitorovacieho rámca EOSC. V rámci tejto snahy o podporu asociácie EOSC bolo vybraných spomedzi členov osem správcov:

Autor: onz, zdroj: Boosting EOSC with the support of EOSC Focus project | EOSC Association