HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podpora 100 000 vynikajúcich výskumných pracovníkov

Aktualita

V súčasnej dobe EÚ oslavuje stotisíceho výskumníka, ktorý ťažil z programu Akcie Marie Skłodowska-Curie. Z histórie programu Marie Skłodowska-Curie bolo zvolených 30 vybraných výskumníkov, aby sa cez nich odprezentovala činnosti EÚ zameraná na excelentnosť a mobilitu v oblasti výskumu. Od spustenia programu pred 20 rokmi vzrástol podiel ženských účastníčok, účasť je mimoriadne vysoká a zo 100 je vždy 18 vybraných vedcov žien.

Tibor NAVRACSICS, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a telovýchovu, povedal: „Oslava vyhlásenia tohto 100.000-ceho výskumníka programu Marie  Skłodowska-Curie je veľký okamih, ktorým pripomíname význam tohto programu, ktorý podporuje našich najlepších výskumných pracovníkov/pracovníčok pri riešení veľkých spoločenských výziev, ktorým čelí dnešná Európa. Programy Marie Skłodowska-Curie pripravili cestu pre budúce generácie ženských výskumných pracovníkov. V predvečer Medzinárodného dňa žiena som obzvlášť hrdý, že programy Marie Skłodowska-Curie venuje osobitnú pozornosť rovnému zastúpeniupohlaví, a viac než 40% udelených štipendí  patrí ženám – vedkynia, ide o súčasť programu Horizont 2020.“ Programy Marie  Skłodowska-Curie, pomenované po dvojnásobnej  poľsko-francúzskej víťazke Nobelovej ceny ktorá sa preslávila svojou prácou na rádioaktivite, podporujú najlepších výskumníkov na všetkých stupňoch ich kariéry, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Tlačová správa, vecný prehľad a ďalšie informácie o profiloch 30 vybraných vedcov možno nájsť na internete. (Pre viac informácií môžete kontaktovať: Nathalie Vandystadt – Tel +32 229 67083; Joseph Waldstein – Tel +32 229 56184.).