HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podeľte sa s reálnymi príbehmi z misijných projektov

Aktualita

Platforma MIP4Adapt pre implementáciu misie Adpaptácia na zmenu klímy prišla s iniciatívou vzájomného vzdelávania, výmeny informácií a inšpirácií pre projekty, ktoré podporujú aktivity misie a motivujú nové regióny, aby sa do misie zapojili.

Platforma vyzýva všetkých prijímateľov misijných projektov, aby sa podelili so svojimi doterajšími dosiahnutými výsledkami a príbehmi, ktoré na ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality získali alebo zažili. Cieľom je zozbierať príbehy a úspešné momenty z implementácie misijných projektov a motivovať tak ďalších potenciálnych žiadateľov, aby sa do misie zapojili.

Mission Stories: We want to hear from you!

Mission stories čiže príbehy misií sú reálne príklady regionálnych alebo miestnych opatrení a osvedčených postupov týkajúcich sa plánovania, financovania, implementácie a monitorovania riešení na prispôsobenie sa zmene klímy.

EU Mission Climate

Prečo sa s nami podeliť o váš príbeh z implementácie misijného projektu?

  • aby sme sa navzájom inšpirovali a podporili výmenu poznatkov a osvedčených postupov,
  • podelíte sa o svoje úspešné príklady a získané skúsenosti,
  • zviditeľníte svoj región alebo miestny orgán,
  • pomôžete tak urýchliť adaptačné úsilie v celej Európe.

Ak máte záujem zverejniť vaše regionálne alebo miestne osvedčené postupy v oblasti adaptácie na zmenu klímy, neváhajte a vyplňte krátky dotazník v rozsahu do 1500 znakov. Tieto príklady z reálneho života sú veľmi dôležité pre inšpiráciu a vzájomné vzdelávanie.

Po odoslaní vyplneného formulára vás člen tímu MIP4Adapt bude kontaktovať pre prípadné ďalšie vysvetlenia alebo vás bude informovať o ďalšom postupe.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte vedenie projektu MIP4Adapt prostredníctvom ich asistenčnej služby.

Zdroj: MIP4Adapt, 7.8.2023, mit