HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podcast grantUp: V Bruseli nechávame veľké peniaze. Málo podávame a chýbajú projektové kancelárie

Aktualita

Podcast grantUP. Zdroj: https://grantup.sk

Vypočuj si rozhovor s hosťom, ktorý vynikajúco vidí do fungovania Bruselských finančných mechanizmov a programov, niekoľko rokov riadil jednu z najvplyvnejších inštitúcií v EÚ (JRC) a zakladal APVV. V súčasnosti je vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V podcaste sa dozvieš

  • prečo a ako vznikala Agentúra na podporu výskumu a vývoja na Slovensku
  • prečo sa APVV neuberá tým smerom, s akým bola zakladaná?
  • akú úlohu má zastúpenie EK v SR a ako ti môže pomôcť?
  • čo by pomohlo vyššej účasti SR v programe Horizont Európa?
  • čo by pomohlo zlepšiť prostredie vedy a výskumu na Slovensku?

Kto je hosť v podcaste?

  • Pozvanie do podcastu prijal Vladimír Šucha | Vedúci zastúpenia Európskej Komisie v SR

Odkazy spomenuté v podcaste

Ako si vypočuť epizódu?

Podcast môžeš počúvať aj na najpoužívanejších podcastových platformách Google PodcastApple Podcast a Spotify.

59 grantUP.sk | V Bruseli nechávame veľké peniaze. Málo podávame a chýbajú projektové kancelárie

Zdroj: https://grantup.sk, zverejnené: 9. 3. 2023, autor: rpa